Vinasic in standee cuộc thi cơn lốc âm nhạc cho Dairy Queen